ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี


* หลังจากโอนเงินเข้าบัญชีแล้วกรุณา Fax สลิป Pay-in มาที่ (02)235-0355, (02)233-8823 พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
* หรือสแกนและส่งเป็นอีเมล์มาที่ [email protected] พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ